Gaeilge

Seanfhocail na seachtaine

Níl aon tinteán mar do thinteán féin!

There’s no place like home!

Frása na seachtaine

Tá na laethanta ag éirí níos gairide i mí na Nollag.

The days are getting shorter in December. 

 

 

A great website for Gaeilge vocabulary:

Féasta Focal

A great website for Gaeilge classroom instructions:

Classroom instructions

Some great resources for Science, History and Geography as Gaeilge to be found if you click the link:

Áiseanna Bunscoile

Ceol 2017 link to videos

Ceol 2018 coming soon! All lyrics to be found on link below:

Raidió Rí-Rá

 

 

Seanfhocail na seachtaine

Is mór é luach na foighne. 

Patience is worth a lot. 

Frása na seachtaine

  préachta leis an bhfuacht.

I am perished with the cold.

Seanfhocail na seachtaine

Ní dhéanfaidh an saol capall ráis d’asal

Life won’t make a racehorse out of a donkey

Frása na seachtaine

Bhí mé ag siúl, ag rith, ag imirt, ag luascadh agus ag dreapadh agus bhí áthas an domhain orm!

I was walking, running, playing, swinging and climbing and I was as happy as can be!

 

Seanfhocail na seachtaine

Is fearr an tsláinte ná na táinte

Health is better than wealth!

Frása na seachtaine

Bhí an aimsir te inné.

Tá an aimsir fuar inniu.

Beidh an aimsir fliuch amarach.

 

Seanfhocail na seachtaine

An rud a chíonn an leanbh is é a níonn an leanbh

What the child sees the child does

Frása na seachtaine

Tá sceitimíní orm 

I’m excited

 

Seanfhocail na seachtaine

Doras feasa fíofraí

The door to wisdom is to ask questions

Frása na seachtaine

Ar mhuin na muice

As happy as Larry

 

Seanfhocail na seachtaine

Mol an óige agus tiocfaidh sí

Praise the young and they shall flourish

Frása na seachtaine

Failte romhaibh ar ais ar scoil

Welcome back to school