Gaeilge

Frása na seachtaine

Bhí mé ag siúl, ag sleamhnú, ag luascadh agus ag dreapadh

I was walking, sliding, swinging and climbing

Seanfhocail na seachtaine

Bíonn dhá insint ar gach aon scéal

There are two sides to every story

Frásaí na seachtaine

Lá breá samhraidh anseo i mBaile Átha Cliath

A lovely Summer day here in Dublin

Le cúpla scamaill

With a few clouds

 

 

Seanfhocail na seachtaine

I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin.

Rome wasn’t built in a day.

 

Bhí Seachtain na Gaeilge den scoth againn

We had a wonderful Irish week 🙂 ♥♥♥♥♥

Céilí sa halla (Irish Dancing), Óga Yóga agus Ceol ♥♥♥♥♥

Below are some of the presentations from our week

Gaelach agus Bródúil 

Ms McMahon’s Irish dancing performances:

Ceol sa Halla:

Óga Yóga sa halla:

Click the link below for all of our digital resources for Seachtain na Gaeilge 2019

Seachtain na Gaeilge

 

Frásaí na seachtaine

Lá fhéile Pádraig sona daoibh

Happy Saint Patrick’s day

 

Bí Gaelach, Bí Bródúil!

Be Irish, Be proud!

Seanfhocail na seachtaine

Beatha teanga í a labhairt

It’s the life of a language to speak it 

 

Frása na seachtaine

Tá an t-earrach linn

Spring is in the air

 

Seanfhocail na seachtaine

Tús Maith Leath na hoibre!

A good start is half the battle

Frásaí na seachtaine

Chuaigh sí síos.

She went down.

Bhí sé thíos.

He was down.

 

Thainig sé aníos.

He came up.

 

 

Frásaí na seachtaine 

Seo é mo sheanathair, _____ is ainm dó.

This is my grandfather, his name is ______. 

Seo í mo sheanmháthair, ______ is ainm dí. 

This is my grandmother, her name is ______.

 

Seanfhocail na seachtaine

Ní thagann ciall roimh aois.

Sense does not come before age.

 

Frásaí na seachtaine

Is brea liom. I love.

Is Fuath liom. I hate.

Seanfhocail na seachtaine

Is fearr clú ná conach.

A good name is better than riches.

 

Frása na seachtaine

Athbhliain faoi mhaise duit.

Happy new year.

Seanfhocail na seachtaine

Bíonn blas ar an mbeagán.

A little of anything is tasty.

 

Seanfhocail na seachtaine

Níl aon tinteán mar do thinteán féin!

There’s no place like home!

Frása na seachtaine

Tá na laethanta ag éirí níos gairide i mí na Nollag.

The days are getting shorter in December. 

 

 

A great website for Gaeilge vocabulary:

Féasta Focal

A great website for Gaeilge classroom instructions:

Classroom instructions

Some great resources for Science, History and Geography as Gaeilge to be found if you click the link:

Áiseanna Bunscoile

Ceol 2017 link to videos

Ceol 2018 coming soon! All lyrics to be found on link below:

Raidió Rí-Rá

 

 

Seanfhocail na seachtaine

Is mór é luach na foighne. 

Patience is worth a lot. 

Frása na seachtaine

  préachta leis an bhfuacht.

I am perished with the cold.

Seanfhocail na seachtaine

Ní dhéanfaidh an saol capall ráis d’asal

Life won’t make a racehorse out of a donkey

Frása na seachtaine

Bhí mé ag siúl, ag rith, ag imirt, ag luascadh agus ag dreapadh agus bhí áthas an domhain orm!

I was walking, running, playing, swinging and climbing and I was as happy as can be!

 

Seanfhocail na seachtaine

Is fearr an tsláinte ná na táinte

Health is better than wealth!

Frása na seachtaine

Bhí an aimsir te inné.

Tá an aimsir fuar inniu.

Beidh an aimsir fliuch amarach.

 

Seanfhocail na seachtaine

An rud a chíonn an leanbh is é a níonn an leanbh

What the child sees the child does

Frása na seachtaine

Tá sceitimíní orm 

I’m excited

 

Seanfhocail na seachtaine

Doras feasa fíofraí

The door to wisdom is to ask questions

Frása na seachtaine

Ar mhuin na muice

As happy as Larry

 

Seanfhocail na seachtaine

Mol an óige agus tiocfaidh sí

Praise the young and they shall flourish

Frása na seachtaine

Failte romhaibh ar ais ar scoil

Welcome back to school