Gaeilge

Seanfhocail na seachtaine

Mol an óige agus tiocfaiadh sí

Praise the young and they shall flourish

Frása na seachtaine

Bhí mé ag siúl, ag sleamhnú, ag luascadh agus ag dreapadh

I was walking, sliding, swinging and climbing

Seanfhocail na seachtaine

Bíonn dhá insint ar gach aon scéal

There are two sides to every story

Frása na seachtaine

Tá sceitimíní orm faoi na tráthnónta fada samhraidh

I’m excited about the long Summer evenings

Seanfhocail na seachtaine

Doras feasa fíofraí

The door to wisdom is to ask questions

Frása na seachtaine

Ar mhuin na muice

As happy as Larry

Seanfhocail na seachtaine

Is fearr an tsláinte ná na táinte

Health is better than wealth!

Frása na seachtaine

Bí Gaelach, Bí Bródúil!

Be Irish, Be proud!

Frása na seachtaine

Cáisc Shona Daoibh

Happy Easter

Seanfhocail na seachtaine

Ní dhéanfaidh an saol capall ráis d’asal

Life won’t make a racehorse out of a donkey

Frása na seachtaine

Lá fhéile Pádraig sona daoibh

Happy Saint Patrick’s day

 

Seanfhocail na seachtaine

Tús Maith Leath na hoibre!

A good start is half the battle

Frása na seachtaine

Tá an sneachta ag leá

The snow is melting

Seanfhocail na seachtaine

Beatha teanga í a labhairt

It’s the life of a language to speak it 

Frása na seachtaine

Tá an t-earrach linn

Spring is in the air

Seanfhocail na seachtaine

Is mó do shúil ná do bholg

Your eyes are bigger than your tummy

Frása na seachtaine

Bfhearr liom féin Pancóg le siúcra agus líomóid

I prefer my pancakes with lemon and sugar

 

 

 

Seanfhocail na seachtaine

An rud a chíonn an leanbh is é a níonn an leanbh

What the child sees the child does

Frása na seachtaine

Seo é mo seanathair agus seo í mo seanmháthair

This is my Grandad and this is my Granny

 

Seanfhocail na seachtaine

Eochair feasa foghlaim

Learning is the key to knowledge

 

Frása na seachtaine

Fáilte romhat

You are welcome!

 

Athbhliain faoi Mhaise Duit

Happy new year

 

 

Bíonn blas ar an mbeagán

A little tastes good

or

Good things come in small packages

 

 

Nollag shona duit Ronaldo ho ho ho

Happy Christmas Ronaldo ho ho ho. 

 

Is fearr cairde ná ór

Friends are better than gold

 

Conas atá tú Ronaldo?

How are you Ronaldo?

  préachta leis an bhfuacht.

I am perished with the cold.

Taithí a dhéanann máistreacht.

Practice makes perfect.

 

 

Dia dhuit.                      Dia is Muire dhuit.

Hello  🙂                                                  Hello  🙂 

Cad is ainm duit?           Ronaldo is ainm dom.

What is your name?                                  Ronaldo is my name.

 

 

Ní hé lá na báistí lá na bpáistí.

The rainy day is not the day for the children.