Gaeilge

Seanfhocail na seachtaine

Is fearr an tsláinte ná na táinte

Health is better than wealth!

Frása na seachtaine

Bhí an aimsir te inné.

Tá an aimsir fuar inniu.

Beidh an aimsir fliuch amarach.

 

Seanfhocail na seachtaine

An rud a chíonn an leanbh is é a níonn an leanbh

What the child sees the child does

Frása na seachtaine

Tá sceitimíní orm 

I’m excited

 

Seanfhocail na seachtaine

Doras feasa fíofraí

The door to wisdom is to ask questions

Frása na seachtaine

Ar mhuin na muice

As happy as Larry

 

Seanfhocail na seachtaine

Mol an óige agus tiocfaidh sí

Praise the young and they shall flourish

Frása na seachtaine

Failte romhaibh ar ais ar scoil

Welcome back to school