Gaeilge

Seanfhocail na seachtaine

Mol an óige agus tiocfaiadh sí

Praise the young and they shall flourish

Frása na seachtaine

Failte romhaibh ar ais ar scoil

Welcome back to school